Posts Categorized: ห้องข่าวสาร

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 82 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566

พ.ย. 15, 2023 by adminsuc // ปิดความเห็น บน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 82 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินกา…


บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 95 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

พ.ย. 15, 2023 by adminsuc // ปิดความเห็น บน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 95 ตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนร้อยละ 95 ตามโค…


สหยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

พ.ย. 15, 2023 by adminsuc // ปิดความเห็น บน สหยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ในปี 2566 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)&nb…


การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ธ.ค. 27, 2021 by adminsuc // ปิดความเห็น บน การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความป…