ธุรกิจลงทุน และอื่นๆ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สหยูนี่ยนลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 โครงการ

  • โครงการ Riverview Garden ที่เมือง Jiashan มลฑล Zhejiang ดำเนินการโดย Jiashan-Union Development Co., Ltd.     เป็นโครงการก่อสร้างอาคารหมู่ 4 ชั้น และอาคารห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ที่อยู่อาศัยเพื่อขาย มีพื้นที่ที่ดินรวม 139 MU หรือประมาณ 58 ไร่ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 250,000 ตารางเมตร
  • โครงการที่เมือง Shaoxing มณฑล Zhejiang ดำเนินการโดย Zhejiang-Union Property Co., Ltd. เป็นโครงการก่อสร้างห้องชุดอาคารสูง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และอาคารเพื่อการพาณิชยกรรม พื้นที่ที่ดินรวม 11.5 MU หรือ 7,669 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 30,000 ตารางเมตร
ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมี

สหยูเนี่ยนลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งดำเนินการโดย Taixing-Union Zond Chemical Co.,Ltd (Taixing-Union) ตั้งอยู่ที่เมือง Taixing มณฑล Jiangsu เป็นโรงงานเคมีที่มีผลผลิตหลัก คือ Phthalic Anhydride (PA)       ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้เติมแต่งในการผลิต Phthalate Plasticizers, Thermoplastic Resins – Polyvinyl Chloride (PVC) และอื่นๆ   สำหรับผลผลิตรอง คือ Fumaric Acid ซึ่งใช้เป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร และเป็นสารตั้งต้นในการผลิต Polyester Resin

ธุรกิจโรงพยาบาล

สหยูเนี่ยนลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลในปประเทศไทย 2 แห่ง

  • โรงพยาบาลนวเวช บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 เป็นธุรกิจโรงพยาบาลท่ัวไป ขนาด 152 เตียง (โครงการระยะที่ 1) ตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา-รามอินทราตัดกับถนนนวลจันทร์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการในช่วงปลายปี 2562
  • โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ บริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 47.21 เป็นธุรกิจโรงพยาบาลท่ัวไป ขนาด 134 เตียง ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 62 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2564