ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ

สหยูเนี่ยนลงทุนในอุสาหกรรมการผลิตที่ใช้วัตถุดิบจากพลาสติก ยางพาราและโลหะ (Stainless Steel) นำมาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพสูง ประกอบด้วยสินค้าอุปโภคและชิ้นส่วนพลาสติกอุตสาหกรรม ที่ส่งมอบให้กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากต่างประเทศ ตกลงร่วมทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับความนิยมสูง ส่งไปจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สหยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจในกลุ่มนี้ผ่านการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น 3 บริษัท บริษัทมหาชน 2 บริษัท และบริษัทอื่นๆอีก 3 บริษัท มีกลุ่มการผลิตหลัก 3 กลุ่มคือ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP)
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด (UNC)

ทั้งสองบริษัทบริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม โดยกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูป (Thermoplastic Injection Manufacturing) มีกระบวนการผลิตครบวงจรด้วยการรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก นำเทคโนโลยี CAD/CAM มาใช้ในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง (High Speed Machining) บริการตกแต่งพ่นสี     การประกอบการ Silk Screen ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์   ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน โดยบริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด จะเน้นการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเชิงวิศวกรรมที่มีความละเอียดสูง (High Precision Engineering Plastic) ส่วนบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)     จะผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่า

ผลิตภัณฑ์ยาง

บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด (TRE)
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (URP)
บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด (UTN)
บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) (UPF)

สหยูเนี่ยนมีอุตสาหกรรมยางครบวงจร ตั้งแต่ทำสวนยาง เพื่อนำน้ำยางมาผลิตเป็นยางแท่งและยางแผ่นรมควัน นำยางแท่งมาผลิตเป็นเส้นยางยืด แถบยางยืด ยางยืดทอ และยางยืดถัก ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “Venus” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น ชุดชั้นใน ผ้าอ้อม และสายรัดต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ

นอกจากนี้ยังนำยางแท่งและยางแผ่นรมควันมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำกาวคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์เทปกาวต่างๆ เช่น เทปกระดาษ เทปใส กระดาษกาว และเทปพิมพ์ เพื่อใช้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์โลหะไร้สนิม

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด (UZ)
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด (USP)

มีการผลิตท่อเหล็กไร้สนิม และชิ้นส่วนโลหะเพื่อนำมาผลิต กระติกน้ำและปิ่นโตสุญญากาศ ท่อเหล็กไร้สนิมสำหรับอุตสาหกรรม   ยานยนต์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน กระติกน้ำและปิ่นโตสุญญากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ร่วมทุน มีชื่อเสียงเป็น ที่นิยมทั่วโลกและมีแหล่งผลิตหลักที่บริษัทในเครือนี้เท่านั้น