โครงสร้างการลงทุน

โครงสร้างการลงทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2565)

กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท % การลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย
กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท % การลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย
ธุรกิจส่ิงทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co.,Ltd. 57.57 ธุรกิจการลงทุน และอื่นๆ Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. 21.00
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 51.00 Jiangsu Zhonglian Carpet (Teiling) Co.,Ltd. 35.00
บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด 51.99 Zhuji-Union Real Estate Co.,Ltd. และบริษัทย่อย 25.00
บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด 24.85 Saha-Union International Taipei Ltd. 42.30
บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด 24.90 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 75.21
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 99.54
ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) 52.73 บริษัท วีนัสชูส์ จำกัด 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 49.69 บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์จำกัด 94.74
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 51.00 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด 99.79
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด 98.00 บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จำกัด 98.23
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 99.99 บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำกัด 99.99
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด 50.85 บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จำกัด 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนนคร จำกัด 77.49
บริษัท ยูเนี่ยนไทย – นิจิบัน จำกัด 40.40 บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด 62.35
บริษัท ยูนิอโกร จำกัด 44.94
ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 99.21 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด 36.89
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด 99.99 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 29.46
บริษัท โซลดิฟ จำกัด 61.00 บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด 99.99
บริษัท ยูเนี่ยน ยูนีเวอร์ส จำกัด 49.87
ธุรกิจพลังงาน Jiashan-Union Cogeneration Co.,Ltd. 75.96 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด 37.54
Shaoxing Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co.,Ltd. 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 24.87
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co.,Ltd. 50.00 บริษัท ยูเนี่ยน แอสเซท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 24.90
บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเตอร์ไพรซ โฮลดิ้งส์ จำกัด 26.85
ธุรกิจโรงแรม บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จำกัด 96.38 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล โฮลดิ้งส์ จำกัด 29.46
บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซท โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย 44.13
ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด 25.89 บริษัท ยูเนี่ยนหลังสวนเรสซิเดนซ์ จำกัด 29.40
บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 22.33 บริษัท ยูเนี่ยนปทุมวัน จำกัด 35.99
บริษัท ซิปวีนัส จำกัด 40.83
ธุรกิจการลงทุน และอื่นๆ Saha-Union International Ltd. 99.99 บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 29.46
Saha-Union Investment (China) Co.,Ltd. 100.00 บริษัท ยูเนี่ยนลุมพินี จำกัด 39.46
Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd. 100.00 บริษัท พีเอสวี โมลด์ จำกัด 25.00
Shanghai Dasity Co.,Ltd. 100.00 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จำกัด 49.35
Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 29.65 บริษัท ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเนชั่น จำกัด 10.71
Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. 35.00 บริษัท วีนัสบัททึ่น จำกัด 4.98
Jiangsu Zhonglian Carpet (Wuhan) Co.,Ltd. 35.00