ธุรกิจสิ่งทอ

บริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งทอ 4 ประเภท

1. อุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ซิป ด้าย กระดุม

2. ผ้าทอ กระบวนการผลิตเริ่มจากกระบวนการปั่นด้าย และต่อด้วยกระบวนการทอผ้า ได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์และ/หรือใยสังเคราะห์อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปผลิตชุดทำงาน และผ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

3. เสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้แก่ เสื้อผ้าประเภทแฟชั่น เสื้อผ้าประเภทชุดทำงาน (Workwear)

4. ชุดใส่ปฏิบัติงานในห้องที่ปลอดฝุ่น (Clean Room Garment)