อดีตประธานกรรมการ

คุณเทียม,ดำหริ,อำนวย,อนันต์

 

TC
นายเทียม โชควัฒนา
2515 – 2527
AV
นายอำนวย วีรวรรณ
2528 – 2532
2545 – 2550
AP
นายอานันท์ ปันยารชุน
2533 – 2544

นายดำหริ ดารกานนท์
2551 – 2553

นายพนัส สิมะเสถียร
2554 – 2555

นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา
2556 – 2560