ข้อมูลทางการเงิน

ปี 2567
งบการเงินไตรมาส 1/2567
ภาษาไทย
 
ปีก่อนหน้า
งบการเงิน ประจำปี 2566
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2565
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2564
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2563
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2562
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2561
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2560
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2559
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2558
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2557
ภาษาไทย
งบการเงินประจำปี 2556
ภาษาไทย