บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ไปยังธุรกิจโรงพยาบาล จากการเล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องด้วยความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9 ก.ย. 2558

ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย มีศักยภาพทางด้านบุคลากรและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานในระดับชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับความต้องการทางการแพทย์ทั้งในและนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยเติบโต ทำให้มีความน่าสนใจในการเข้าลงทุนเป็นอย่างมาก

โครงการโรงพยาบาลที่บริษัทลงทุน ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 62 ในส่วนของเขตพระโขนงยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน มีเพียงคลินิกให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยทำเลที่ตั้งของโครงการโรงพยาบาล อยู่ในเขตตัวเมือง มีความสะดวกในการเดินทาง ใกล้รถไฟฟ้าและติดถนนใหญ่  บริษัทฯ เห็นว่าการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม นับเป็นการสร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคม พร้อมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับบริษัทฯและผู้ถือหุ้นได้  ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปี