หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

22 มี.ค. 2562
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร