หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

17 มี.ค. 2566

เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร