หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

18 มี.ค. 2565

เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร