หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

19 มี.ค. 2564

เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร