หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

20 มี.ค. 2563
เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC)

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร