บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ทำการมอบอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการสายตรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง


19 มี.ค. 2558
Screen Shot 2015-05-07 at 7.45.48 PM

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ทำการมอบอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการสายตรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง