บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพจำนวน 306 ชุด ให้กับผู้ใช้แรงงานโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซอยสุขุมวิท 62

27 ก.ค. 2564

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จัดถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น จำนวน 306 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ใช้แรงงานโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมใจรักษ์  ซอยสุขุมวิท 62

เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน เพื่อควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยมีนายศิริพงษ์ ทิพย์ลุ้ย ผู้จัดการโครงการ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564