บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบอาหาร และน้ำดื่มให้กับทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพื้นที่ 8

22 ก.ค. 2564

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมพื้นที่ 8 ที่ทำงานให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าพาราไดส์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เพื่อส่งกำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564