บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้-มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

26 ต.ค. 2557
Screen Shot 2015-05-07 at 7.46.10 PM Screen Shot 2015-05-07 at 7.46.20 PM Screen Shot 2015-05-07 at 7.46.26 PM

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 2,898,891.75 บาท