บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากาก N95 และชุด PPE เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

21 เม.ย. 2563

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,400 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 250 ชุด
เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในกิจการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต