บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา “Data Management Solution for Modern IT Data Center” ร่วมกับผลิตภัณฑ์ HP และ CommVault

25 มี.ค. 2558

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ HP (Enterprise) และ CommVault อย่างเป็นทางการ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “Data Management Solution for Modern IT Data Center ” ร่วมกับผลิตภัณฑ์ HP และ CommVault ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ ตั้งแต่ 13.00 – 16.30 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม Business Partner ได้เห็นความสามารถและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจของ Business Partner