บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา “Data Management Solution for Modern IT Data Center” ร่วมกับผลิตภัณฑ์ HP และ CommVault

25 มี.ค. 2558
Screen Shot 2015-05-07 at 7.45.29 PM

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ HP (Enterprise) และ CommVault อย่างเป็นทางการ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “Data Management Solution for Modern IT Data Center ” ร่วมกับผลิตภัณฑ์ HP และ CommVault ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม จัสมิน ซิตี้ ตั้งแต่ 13.00 – 16.30 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม Business Partner ได้เห็นความสามารถและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจของ Business Partner