ข้อมูลทางการเงิน

ปี 2561
งบการเงินไตรมาส 1/2561
ภาษาไทย
งบการเงินไตรมาส 2/2561
ภาษาไทย
งบการเงินไตรมาส 3/2561
ภาษาไทย
 
ปีก่อนหน้า
งบการเงิน ประจำปี 2560
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2559
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2558
ภาษาไทย
งบการเงิน ประจำปี 2557
ภาษาไทย
งบการเงินประจำปี 2556
ภาษาไทย