ดูรายละเอียด
เรียนรู้เพิ่มเติม
อ่านต่อ
ดาวน์โหลด
ค่านิยมของสหยูเนี่ยนและบริษัทในกลุ่ม
คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
 • ธุรกิจสิ่งทอ

  บริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งทอ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่


  1.อุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น ซิป ด้าย กระดุม

  2.ผ้าทอ เช่น ผ้าฝ้าย 100% ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ ใยสังเคราะห์อื่นๆ

  3.เสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้าประเภทแฟชั่น เสื้อผ้าประเภทชุดทำงาน (Workwear)

  4.ชุดใส่ปฏิบัติงานในห้องที่มีความสะอาดสูง (Clean Room Garment)