โครงสร้างการลงทุน

โครงสร้างการลงทุน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย

กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท % การลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย
กลุ่มธุรกิจ ชื่อบริษัท % การลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย
ธุรกิจสิ่งทอ Zhejiang Saha-Union Feilun Thread Industries Co., Ltd. 57.57 Shanghai Dasity Co.,Ltd. 100.00
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) 51.42 Jiashan-Union Development Co., Ltd. 49.00
บริษัท ยูเนี่ยนการ์เม้นท์ จำกัด  99.99 Taixing Union Zond Chemicals Co.,Ltd. 29.65
บริษัท ยูเนี่ยนยูนีเวอร์ส จำกัด 49.87 Jiangsu Zhonglian-Union Carpet Co.,Ltd. 35.00
บริษัท ยูเนี่ยนไมครอนคลีน จำกัด 51.00 Wuhan Taicang Car Internal Decoration Pasts Co.,Ltd. 35.00
บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด   51.99 Zhonglian-Union Carpet (Foshan) Co.,Ltd. 21.00
บริษัท ยูเน่ียนซิป จำกัด 24.85 Zhejiang-Union Property Co.,Ltd. 35.00
บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด  24.90 Saha – Union International Taipei Ltd. 42.30
บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด 99.54
บริษัท วีนัสชูส์ จำกัด 99.99
ธุรกิจพลาสติก ยาง และโลหะ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) 52.73 บริษัท ยูเนี่ยนการพิมพ์ จำกัด 94.74
บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) 49.69 บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด 99.79
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 51.00 บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จำกัด 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด 98.00 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 99.40
บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด 99.99 บริษัท ยูเนี่ยนเอ็นเนอร์ยี่ (ไชน่า) จำกัด 99.99
บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด 50.69 บริษัท เท็กซ์ปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 85.20
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนฮิวแมนรีซอร์สดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 99.99
บริษัท ยูเนี่ยนไทย – นิจิบัน จำกัด 40.29 บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จำกัด 98.23
บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง จำกัด 99.88
ธุรกิจการค้า บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด 97.57 บริษัท สหยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 99.99
บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด 97.56 บริษัท สหยูเนี่ยน เว็ลท์ พลัส จำกัด 99.99
บริษัท โซลดิฟ จำกัด 40.00 บริษัท ยูเนี่ยนนคร จำกัด 77.49
 บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด 62.35
ธุรกิจพลังงาน Jiashan-Union Cogeneration Co., Ltd. 75.96 บริษัท ยูนิอโกร จำกัด 44.94
Shangyu Hangzhou-Union Cogeneration Co., Ltd. 50.00 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด 35.99
Yunnan Energy Luliang-Union Cogeneration Co., Ltd. 50.00 บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 29.46
ธุรกิจโรงแรม  บริษัท เดอะรอยัล โฮเต็ล จำกัด 96.22 บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด 41.93
ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด 47.21 บริษัท ผลิตภัณฑ์วีนัส จำกัด 24.86
บริษัท ยูเนี่ยนดิสทริบิวเทอร์ จำกัด 24.73
ธุรกิจการลงทุน และอื่นๆ Saha – Union International Ltd. 99.98 บริษัท ยูเนี่ยนแมนเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 24.86
Saha – Union Investment (China) Co.,Ltd. 100.00 บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด 24.90
Union Energy (Hong Kong) Co.,Ltd. 99.98 บริษัท เทนคาเต้-ยูเนี่ยนโปรเทคทีฟแฟบบริคเอเซีย จำกัด 49.35

 

ดูรายละเอียด
เรียนรู้เพิ่มเติม
อ่านต่อ
ดาวน์โหลด